Wydawnictwo Promotor® zapewnia Państwu pełną realizację cyklu wydawniczego.

Wykonujemy druki okolicznościowe, akcydensowe, ulotne, periodyki, książki (ISBN) i inne. Zapewniamy profesjonalną redakcję, korektę, opracowanie typograficzne, grafikę wydawniczą, skład, druk i oprawę introligatorską. Dysponujemy bazą poligraficzną.

Wykonujemy katalogi malarstwa dla krakowskiego środowiska artystycznego.

Promotor zaprasza do współpracy autorów.